Diễn đàn Xuất nhập khẩu và Thủ tục Hải quan
  #1  
Cũ 04-15-2010, 07:48
lehongphong lehongphong vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên chính thức
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Đến từ: thành phố hồ chí minh
Bài gửi: 42
Cảm ơn v́ bài viết có ích: 63
Bạn đă được cảm ơn 58 lần trong 19 bài viết
Mặc định Phương thức tín dụng chứng từ (L/C)

Phương thức tín dụng chứng từ
( Documentary Credits )

Đây là một trong những phương thức thanh toán quốc tế hiện nay được đùng phổ biến nhất . Được thực hiện theo “ quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ”

Trong phương thức này , ngân hang không chỉ là người trung gian thu hộ chi hộ , mà c̣n là người đại diện bên nhập khẩu , thanh toán tiền hàng cho bên xuất khẩu .

Nhờ những ưu điểm đó , phương thức thanh toán tín dụng chứng từ đă trở thành phương thức thanh toán hữu hiệu cho cả hai bên xuất và phập khẩu .

1 Một số khái niện

: Phương thức thanh toán tín dung chứng từ là một sự thỏa thuận mà trong đó một Ngân hàng ( Ngân hàng mở tín dụng ) theo yêu cầu của khách hàng ( người xin mở tín dụng ) cam kết sẽ trả một số tiền nhất định cho người thứ ba ( người hưởng lợi số tiền của thư tín dụng ) .hoặc chấp nhận hối phiếu do người thứ ba kư phát trong phạn vi số tiền đó , khi người thứ ba này xuất tŕnh cho Ngân hàng một bộ chứng từ thanh toán phù hơp với những quy định đề ra trogn thư tín dụng .


Các bên tham gia thanh toán gồm có :

* Người xin mở thư tín dụng : Là người nhập khẩu hàng hóa , người mua
* Ngân hàng mở thư tín dụng : Là ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu , nó cung cấp tín dụng cho người nhập khẩu . Là ngân hàng thường được hai bên nhập khẩu và xuất khẩu thỏa thuận lựa chọn và được qui định trong hợp đồng , nếu chưa có sự qui định trước . người nhập khẩu có quyền lựa chọn .
* Người hưởng lợi , là người xuất khẩu hàng hóa , hoặc băt cứ người nào khác mà người xuất khẩu chỉ định .
* Ngân hàng thông báo thư tín dụng : là ngân hàng dại lư của ngân hàng mở thư tín dụng ở nước người xuất khẩu
* Ngân hàng xác nhận : là ngân hàng xác nhận trách nhiệm của ḿnh sẽ cùng Ngân hàng mở thư tín dụng bảo đảm việc trả tiền cho người xuất khẩu trong trường hơp Ngân hàng mở thư tín dụng không đủ khả năng thanh toán . Ngân hàng xác nhận có thể vừa là ngân hàng thông báo thư tín dụng hay là một Ngân hàng khác do người xuất khẩu yêu cầu .
* Ngân hàng thanh toán : có thể là Ngân hàng mở thư tín dụng hoặc có thể là một Ngân hàng khác được Ngân hàng mở thư tín dụng chỉ định

Quyền lợi và nghĩa vụ của một số ngân hàng

a : Ngân hàng mở thư tín dụng

thông báo nội dung thư tín dụng cùng với bản gốc của thư tín dụng cho người xuất khẩu . Việc gửi và thông báo thư tín dụng phải thông qua một Ngân hàng đại lư của Ngân hàng mở L/C ở nước người xuất khẩu . Không loại chừ ngân hàng này gửi trực tiếp bản gốc L/C cho người xuất khẩu .

Sửa đổi bổ xung những yêu cầu của người xin mở thư tín dụng , của người xuất khẩu đối với thư tín dụng đă được mở nếu có sự đồng ư của họ

Kiểm tra chứng từ thanh toán của người xuất khẩu giử đến

Ngân hàng được miễn trách nhiệm trong trường hợp Ngân hàng này rơi vào các bất khả kháng như : chiến tranh , đ́nh công , nổi loạn , lụt lội , hỏa hoạn , động đất … Nếu như tính dụng hết hạn giữa lúc đó . Ngân hàng cũng không chịu trách nhiệm thanh toán những bộ chứng từ gửi đến vào dịp đó , trừ khi đă có những quy đinh dự pḥng

Mọi hậu quả sinh ra do nỗi của ḿnh , Ngân hàng mở thư tín dụng phải chịu trách nhiệm . Ngân hàng được hưởng một khoản thủ tục phí mở thư tín dụng từ 0.125% đến 0.5% giá trị của thư tín dụng .

b. Ngân hàng thông báo thư tín .

Khi nhận được điện thông báo thư tín dụng của Ngân hàng mở thư tín dụng , Ngân hàng này sẽ chuyển toàn bộ nội dung thư tín dụng đă nhận được người xuất khẩu dước h́nh thức văn bản .

Ngân hàng thông báo chỉ phải chịu trách nhiệm chuyển nguyên văn bản bức điện đó : Thường ở cuối bức điện “ phease note that we assume no responsibility for any error or omission in the transmission and translation of the cable” ( chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ một sự lỗi lầm nào hay thiếu sót trong khi chuyển và dịch bức điện này )

Khi nhận được bộ chứng từ thanh toán của người xuất khẩu chuyển tới , Ngân hàng phải chuyển ngay và nguyên vẹn bộ chứng từ đó đến ngân hàng mở tín dụng . Ngân hàng không chịu trách nhiệm về những hậu quả phát sinh do sự chậm trễ hoặc mất mát chứng từ trên đường đi đến ngân hàng mở tín dụng miễn là họ chứng minh được ḿnh đă gửi nguyên vẹn và đúng hạn bộ chứng từ đó .

2 Quá tŕnh nghiệp vụ

Cơ cấu của phương thức tính dụng chứng từ đơn giản nhất là

Người mua –chỉ thị --- Ngân hàng mở L/C --- phát hàng một ---tín dụng thư ---trả tiền – người bán

V́ ngân hàng mở L/C thường là ở nước người mua , nên việc trực tiếp thông báo và trả tiền cho người bán sẽ gặp khó khăn nhất định , nên ngân hàng mở L/C sẽ ủy quyền cho Ngân hàng đại lư của ḿnh ở nước ngoài để thực hiện những công việc này .và lúc đó sẽ là ;

Người mua – chỉ thị -- ngân hàng mở L/C --- chỉ thị một --- Ngân hàng thông báo --- trả tiền theo một -- L/C --- cho người bán
NỘI DUNG THƯ TÍN DỤNG

* <LI class=normal>Số hiệu của thư tín dụng
* <LI class=normal>Địa điểm và ngày mở thư tín dụng
* <LI class=normal>Ngày mở L/C\
* Loại thư tín dụng <LI class=normal>Tên, địa chỉ của những người liên quan đến phương thức tín dụng chứng từ
* <LI class=normal>Số tiền của thư tín dụng
* <LI class=normal>Thời hạn hiệu lực của thư tín dụng
* <LI class=normal>Thời hạn trả tiền của thư tín dụng:
* <LI class=normal>Thời hạn giao hàng
* <LI class=normal>Các chứng từ mà người hưởng lợi phải xuất tŕnh
* Sự cam kết của ngân hàng mở thư tín dụng

Số hiệu của thư tín dụng: tạo thuận tiện trong việc trao đổi thông tin giữa các bên có liên quan trong quá tŕnh giao dịch thanh toán và ghi vào các chứng từ liên quan trong bộ chứng từ thanh toán.

Địa điểm và ngày mở thư tín dụng:
Địa điểm mở thư tín dụng là nơi ngân hàng mở phát hành thư tín dụng để cam kết trả tiền cho người hưởng lợi. Địa điểm này có ư nghĩa quan trọng, v́ nó liên quan đến việc tham chiếu luật lệ áp dụng, để giải quyết những bất đồng xảy ra (nếu có).

Ngày mở L/C: là ngày bắt đầu phát sinh và có hiệu lực sự cam kết của ngân hàng mở L/C đối với người hưởng lợi; là ngày ngân hàng mở chính thức chấp nhận đơn xin mở của người NK; là ngày bắt đầu tính thời hạn hiệu lực của L/C và cũng là căn cứ để người XK kiểm tra xem người NK có mở L/C đúng thời hạn không…

Loại thư tín dụng: khi mở L/C người yêu cầu mở phải xác định cụ thể loại L/C. Mỗi loại L/C khác nhau quy định quyền lợi và nghĩa vụ những người liên quan tới thư tín dụng cũng khác nhau.

Tên, địa chỉ của những người liên quan đến phương thức tín dụng chứng từ :
+ Người yêu cầu mở thư tín dụng
+ Người hưởng lợi
+ Ngân hàng mở thư tín dụng
+ Ngân hàng thông báo
+ Ngân hàng trả tiền (nếu có)
+ Ngân hàng xác nhận (nếu có)

Số tiền của thư tín dụng:
Số tiền phải được ghi vừa bằng số và bằng chữ và phải thống nhất với nhau. Tên đơn vị tiền tệ phải ghi cụ thể, chính xác. Không nên ghi số tiền dưới dạng một con số tuyệt đối, v́ như vậy sẽ có thể khó khăn trong việc giao hàng và nhận tiền của bên bán. Cách tốt nhất là ghi một số lượng giới hạn mà người bán có thể đạt được.

Thời hạn hiệu lực của thư tín dụng
Là thời hạn mà ngân hàng mở cam kết trả tiền cho người hưởng lợi, nếu người này xuất tŕnh được bộ chứng từ trong thời hạn hiệu lực đó và phù hợp với quy định trong thư tín dụng đó

Thời hạn trả tiền của thư tín dụng:

Liên quan đến việc trả tiền ngay hay trả tiền về sau (trả chậm). Điều này hoàn toàn tuỳ thuộc vào quy định của hợp đồng thương mại đă kư kết.
Thời hạn trả tiền có thể nằm trong thời hạn hiệu lực của thư tín dụng (nếu trả tiền ngay) hoặc nằm ngoài thời hạn hiệu lực (nếu trả chậm). Trong trường hợp này, cần lưu ư là hối phiếu có kỳ hạn phải được xuất tŕnh để chấp nhận trong thời hạn hiệu lực của thư tín dụng.

Thời hạn giao hàng:

Được ghi trong thư tín dụng và cũng do hợp đồng mua bán ngoại thương quy định. Đây là thời hạn quy định bên bán phải chuyển giao xong hàng cho bên mua, kể từ khi thư tín dụng có hiệu lực.

Thời hạn giao hàng liên quan chặt chẽ với thời hạn hiệu lực của thư tín dụng. Nếu hai bên thoả thuận kéo dài thời gian giao hàng thêm một số ngày th́ ngân hàng mở thư tín dụng cũng sẽ hiểu rằng thời hạn hiệu lực của thư tín dụng cũng được kéo dài thêm một số ngày tương ứng.

Những nội dung liên quan tới hàng hoá: tên hàng,số lượng,trọng lượng, giá cả, quy cách phẩm chất, bao b́, kư mă hiệu… cũng được ghi cụ thể trong nội dung thư tín dụng.

Những nội dung về vận chuyển giao nhận hàng hoá: điều kiện cơ sở về giao hàng (FOB, CIF…), nơi giao hàng, cách vận chuyển, cách giao hàng,… cũng được thể hiện đầy đủ và cụ thể trong nội dung thư tín dụng.

Các chứng từ mà người hưởng lợi phải xuất tŕnh:
Đây cũng là một nội dung rất quan trọng của thư tín dụng. Bộ chứng từ thanh toán là căn cứ để ngân hàng kiểm tra mức độ hoàn thanh nghĩa vụ chuyển giao hàng hoá của người xuất khẩu để tiến hành việc trả tiền cho người hưởng lợi.

Ngân hàng mở thư tín dụng thường yêu cầu người hưởng lợi đáp ứng những yếu tố liên quan tới chứng từ sau đây:

+ Các loại chứng từ phải xuất tŕnh: căn cứ theo yêu cầu đă được thoả thuận trong hợp đồng thương mại

Thông thường một bộ chứng từ gồm có:

\ Hối phiếu thương mại (Commerial Bill of Exchange)
\ Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice)
\ Vận đơn hàng hải (Ocean Bill of Lading)
\ Chứng nhận bảo hiểm (Insurance Policy)
\ Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin)
\ Chứng nhận trọng lượng (Certificate of quality)
\ Danh sách đóng gói (packing list)
\ Chứng nhận kiểm nghiệm (Inspection Certificate)
+Số lượng bản chứng từ thuộc mỗi loại

+ Yêu cầu về việc kư phát từng loại chứng từ

Sự cam kết của ngân hàng mở thư tín dụng

Đây là nội dung ràng buộc trách nhiệm mang tính pháp lư của ngân hàng mở thư tín dụng đối với thư tín dụng mà ḿnh đă mở. Ví dụ: phần cam kết trong một thư tín dụng thường được diễn đạt như sau:
Chúng tôi cam kết với những người kư phát hoặc người cầm phiếu trung thực rằng các hối phiếu được kư phát và chiết khấu phù hợp với các điều khoản của thư tín dụng này sẽ được thanh toán khi xuất tŕnh và các hối phiếu được chấp nhận theo điều khoản của tín dụng sẽ được thanh toán

Kiểm tra L/C


1. Số hiệu, địa điểm và ngày mở L/C ( No of L/C, place and date of issuing)
2. Tên ngân hàng mở L/C ( opening bank; issuing bank)
3. Tên và địa chỉ ngân hàng thông báo
4. Tên và địa chỉ người thụ hưởng
5. Tên và địa chỉ người mở L/C
6. Số tiền của L/C ( amount)
7. Loại L/C ( form of documentary credit)
8. Ngày và địa điểm hết hiệu lực của L/C
9. Thời hạn giao hàng
10. Cách giao hàng
11. Cách vận tải
12. Phần mô tả hàng hóa
13. Các chứng từ thanh toán


Kiểm tra L/C là khâu cực kỳ quan trọng trong việc thực hiện phương thức tín dụng chứng từ. Nếu không phát hiện được sự phù hợp giữa L/C với hợp đồng mà người xuất khẩu cứ tiến hành giao hàng theo hợp đồng th́ sẽ không đ̣i được tiền, ngược lại nếu giao hàng theo yêu cầu của L/C th́ vi phạm hợp đồng.
Cơ sở kiểm tra L/C là hợp đồng mua bán ngoại thương.


Các nội dung L/C cần kiểm tra kỹ:

1. Số hiệu, địa điểm và ngày mở L/C ( No of L/C, place and date of issuing)

- Mỗi L/C đều có số hiệu riêng dùng để trao đổi thư từ, điện tín có liên qua đến L/C và để ghi vào các chứng từ có liên quan trong bộ chứng từ thanh toán
- Địa điểm mở L/C: có ư nghĩa trong việc chọn luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp ( nếu có)
- Ngày mở L/C : là căn cứ để nhà xuất khẩu kiểm tra xem nhà nhập khẩu có mở L/C đúng hạn hay không.

2. Tên ngân hàng mở L/C ( opening bank; issuing bank)

Ngân hàng thông báo sẽ kiểm tra xem tên và địa chỉ ngân hàng mở L/C có thật không. C̣n người xuất khẩu kiểm tra xem L/C có được mở đúng tại ngân hàng như đă thoả thuận trong hợp đồng mua bán ngoại thương hay không.

3. Tên và địa chỉ ngân hàng thông báo ( advising bank), ngân hàng trả tiền ( negotiating bank or paying bank), ngân hàng xác nhận ( confirming bank)

4. Tên và địa chỉ người thụ hưởng ( beneficiary hoặc L/C có ghi In favour of…)

5. Tên và địa chỉ người mở L/C

6. Số tiền của L/C ( amount)

Số tiền của L/C vừa ghi bằng số vừa ghi bằng chữ và phải thống nhất với nhau. Tên của đơn vị tiền tệ phải ghi rơ ràng, phải kiểm tra kỹ xem có phù hợp với hợp đồng không.

7. Loại L/C ( form of documentary credit)

Đối với nhà xuất khẩu, ngân hàng khuyến cáo loại L/C có lợi nhất là L/C không huỷ ngang miễn truy đ̣i ( Irrevocable without recourse L/C)
Nếu lô hàng có giá trị lớn, ngân hàng phát hành không phải là ngân hàng có uy tín th́ nên lựa chọn L/C có xác nhận

8. Ngày và địa điểm hết hiệu lực của L/C

- Khi kiểm tra phải lưu ư: Ngày hết hiệu lực của L/C phải sau ngày mở L/C ( date of issue) và sau ngày giao hàng một khoảng thời gian hợp lư, thường được tính bằng khoảng thời gian giao hàng cộng với thời gian lập và kiểm tra chứng từ của người bán, cộng với thời gian lưu giữ và chuyển chứng từ từ ngân hàng người bán qua ngân hàng mở L/C.
Hiện nay tại các công ty xuất nhập khẩu tại Tp Hồ Chí Minh, thời gian lập bộ chứng từ trung b́nh khoảng 3-4 ngày.
Thời gian lưu giữ chứng từ tại Vietcombank HCM là 2 ngày.
Số ngày chuyển chứng từ bằng DHL từ Việt Nam:
+ đi Nhật Bản, Triều Tiên, Singapore, Hồng Kông mất 3-4 ngày;
+ đi Châu Âu: Italia, Đức, Bỉ… mất 5-7 ngày.
Số ngày chuyển chứng từ bằng thư đảm bảo từ VIệt Nam:
+ đến các nước châu á hết 5-7 ngày;
+ đến các nước Châu âu hết 10-15 ngày
- Địa điểm hết hiệu lực : thường là tại nước người bán

9. Thời hạn giao hàng ( shipment date or time of delivery)

Thời hạn giao hàng có thể được ghi như sau:
* Ngày giao hàng chậm nhất hay sớm nhất: shipment must be effected not later than … hoặc ghi time of delivery: latest December 31st, 2000 or earliest September 1st, 2001
* Trong ṿng : shipment must be effected during….
* Khoảng: shipment must be about…’
* Ngày cụ thể: shipment must be effected on….
Trong trường hợp hợp đồng quy định thời gian giao hàng bằng cách nào th́ L/C phải quy định bằng cách ấy căn cứ vào hợp đồng ,người xuất khẩu kiểm tra xem người nhập khẩu có mở L/C theo đúng như vậy không?

10. Cách giao hàng

Có nhiều cách giao hàng khác nhau mà người nậâp khẩu có thể cụ thể hoá trong L/C như
- giao hàng một lần: partial shipment not allowed
- Giao hàng nhiều lần trong thời gian quy định, số lượng quy định; partial shipment allowed:
+ during October 2000: 100 MTS
+ during November 2000: 100 MTS
- Giao hàng nhiều lần nhưng quy định giới hạn trọng lượng của mỗi chuyến, giới hạn số chuyến: Total 1000MTS, each shipment minimum 50 MTS to maximum 100 MTS the interverning period between 20 to 10
- Giao nhiều lần, mỗi lần có số lượng như nhau: Shipment is equal monthly in September, October, November and December 2000 for total 4000 MTS

11. Cách vận tải

- Trong L/C cho phép chuyển tải hay không, nếu cho phép th́ phải ghi transshipment permitted; không cho phép ghi : transhipment not allowed
- Chuyển tải có thể thực hiện tại một cảng chỉ định do người chuyên chở và người nhập khẩu lựa chọn : transhipment at….port with through Bill of Lading acceptable
Người xuất khẩu không thể chấp nhận L/C quy định việc chuyển tải một cách cứng nhắc khiến cho người xuất khẩu gặp khó khăn hoặc không thể thuê phương tiện vận tải phù hợp.

12. Phần mô tả hàng hoá ( Description of goods)

Người xuất khẩu phải kiểm tra: tên hàng, quy cách, số lượng hoặc trọng lượng hàng, giá cả hàng hoá phù hợp với hợp đồng ngoại thương đă thoả thuận không? Người bán có năng lực thực hiện hay không?

13. Các chứng từ thanh toán ( documents for payment)

Khi nhận L/C, người xuất khẩu phải kiểm tra kỹ quy định về bộ chứng từ trên các khía cạnh:
- Số loại chứng từ phải xuất tŕnh
- Số lượng chứng từ phải làm đối với từng loại ( thông thường lập 3 bản)
- Nội dung cơ bản được yêu cầu đối với từng loại
- Thời hạn muộn nhất phải xuất tŕnh các chứng từ
- Quy định cách thức trả tiền
Trong hợp đồng quy định cách nào th́ L/C phải quy định bằng cách đó
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to lehongphong For This Useful Post:
ceasar (04-28-2010), leoohh (12-08-2012), linhcr (09-12-2010), Phan Tuyen (03-16-2011), quynhviger (09-13-2010), trangtran.ftu (06-04-2011)
  #2  
Cũ 06-04-2011, 07:57
trangtran.ftu trangtran.ftu vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gửi: 6
Cảm ơn v́ bài viết có ích: 3
Bạn đă được cảm ơn 1 lần trong 1 bài viết
Mặc định

Cho em hỏi trường hợp bên e nhập hàng cũ về. Mở LC không ghi rơ hàng mới 80% (80% New), nhưng v́ lo việc làm thủ tục hải quan gặp khó khăn nên e yêu cầu bên kia add vào BL, Invoice, Packing list 80% new. Vậy khi bộ chứng từ thanh toán bên kia xuất tŕnh có bị ngân hàng bắt lỗi không? Nếu bên e (bên ng mua) vẫn đồng ư chấp nhận thanh toán th́ vẫn được thanh toán đúng k ạ?
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 06-04-2011, 16:49
hunter hunter vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 10
Cảm ơn v́ bài viết có ích: 0
Bạn đă được cảm ơn 6 lần trong 4 bài viết
Mặc định Lấy tiền cược container của hăng tàu

Cảnh báo anh em forwarder!
Hiện tại em đang có nguy cơ mất tiền cược cont = 30 triệu với bọn mitsui o.s.k. lines (ṭa nhà Plaza, Hải Pḥng),
Htrc lên lấy lệnh, bọn nó bắt em cược 02 cont40= 30triệu em đă thấy choáng!!!b́nh thường chỉ có 2tr/1cont. Hnay cầm giấy hạ vỏ, tiền vệ sinh cont để lên lấy tiền cược, nó bảo phí sửa chữa gần ....2000 USD!!!!!, em bực ḿnh xuống băi hỏi th́ nó in cho cái list sửa chữa kê 1 hàng toàn thay ván sàn rất vô

Để bảo vệ ae đi làm forwarder, mong ae diễn đàn lập hẳn 1 topic về việc này, liệt kê các hăng tàu nước ngoài lấy tiền cược cao để cảnh báo anh em...
Trả lời với trích dẫn
Các thành viên dưới đây đã cảm ơn về bài viết hữu ích của hunter:
nguyen thi mau (06-06-2011)
Trả lời

Đánh dấu

Công cụ bài viết T́m trong chủ đề này
T́m trong chủ đề này:

T́m kiếm nâng cao
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài cuối
có nhu cầu làm nhân viên xuất nhập khẩu tại đà nẵng: làm thủ tục hải quan, chứng từ, logistics,... htt07 Góc việc làm 0 11-13-2011 16:12
Thủ tục hải quan, chứng từ xuantungp Hàng phi mậu dịch 1 05-30-2011 10:56
Thủ tục nhận hàng từ Đức về. Xin tư vấn gấp. maiha Hàng tạm xuất, tái nhập 4 04-01-2011 15:03
Thông tư 06/2011/TT-BCT về quy tŕnh thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đăi NgaoPhong Các văn bản liên quan đến Xuất nhập khẩu 1 03-31-2011 16:41
Bộ chứng từ 2/3 thuyduong0402 Thanh toán quốc tế 5 03-16-2010 12:49


Múi giờ hiện tại GMT +7. Bây giờ là 06:31.


Sử dụng mă nguồn vBulletin® Phiên bản 3.8.0
© 2007 - 2018 Nhóm phát triển website và thành viên Thutuchaiquan.com.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.