Diễn đàn Xuất nhập khẩu và Thủ tục Hải quan
  #11  
Cũ 06-17-2011, 10:19
Avatar của longvie
longvie longvie vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gửi: 71
Cảm ơn v́ bài viết có ích: 28
Bạn đă được cảm ơn 33 lần trong 16 bài viết
Mặc định

Không hiểu các bạn có đọc các bài viết không nhỉ. Tui đă Post CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA INCOTERM 2010 lên rồi. sao các bạn không chịu đọc mà cứ bảo gửi vào mail là sao. Mà làm sao 1 người có thể gửi mail cho rất nhiều người thế được. Ai cung phải có việc chứ.
CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA INCOTERM 2010
Giải thích các điều khoản của INCOTERM 2010: C̣n 11 điều khoản: EXW,
FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF.

INCOTERMS là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại
quốc tế, nó qui định chi tiết trách nhiệm của người bán, người mua và
thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán
Phần này giải thích một số đổi trong INCOTERMS 2010 từ INCOTERM 2000
Pḥng thương mại quốc tế International Chamber of Commerce đă công bố
nội dung incoterm 2010 bắt đầu được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm
2011.
Incoterms 2010 chỉ bao gồm 11 điều khoản, giảm 2 điều khoản (DDU &
DAF) so với incoterm 2000
Incoterms 2010 được chia làm 2 nhóm:
Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại h́nh vận vận chuyển nào:

EXW - Ex Works – Giao tại xưởng
FCA - Free Carrier – Giao cho nhà chuyên chở
CPT - Carriage Paid To - Cước phí trả tới
CIP - Carriage and Insurance Paid – Cước phí và bảo hiểm trả tới
DAT - Delivered At Terminal (new) – Giao hàng tại băi (điều khoản mới)
DAP - Delivered At Place (new) – Giao tại nơi đến (điều khoản mới)
DDP - Delivered Duty Paid – Giao hàng đă trả thuế
Các điều khoản chỉ sử dụng cho vận tải biển hoặc thủy nội địa:

FAS - Free Alongside Ship – Giao tại mạn tàu
FOB - Free On Board – Giao lên tàu
CFR - Cost and Freight – Trả cước đến bến
CIF - Cost, Insurance and Freight – Trả cước, bảo hiểm tới bến


Giảm từ 13 xuống c̣n 11 điều khoản, bổ sung 2 điều khoản mới là DAT
(Delivered at Terminal) và DAP (Delivered at Place) – bỏ các điều
khoản DAT (Delivered at Frontier) – giao tại biên giới, DES (Delivered
Ex-ship), DEQ (Delivered Ex-Quay) và DDU (Delivered Duty Unpaid).

Incoterm 201o chỉ rơ nghĩa vụ phải cung cấp thông tin liên quan đến
các vấn đề anh ninh trong khai báo ví dụ như việc khai báo thông tin
an ninh và chuỗi các thông tin khác.

Không như đồn đoán của một số người về việc bỏ FAS, điều khoản FAS vẫn
được giữ lại ở Incoterms 2010 v́ vẫn c̣n dùng cho các trường hợp giao
hàng BULK và Break Bulk (hàng rời nguyên tàu và hàng rời lẻ)

Những kiến giải dưới đây chỉ được coi như những hướng dẫn tham khảo và
mọi người có thể in sao lại

Lưu ư: MỖI ĐIỀU KHOẢN TRONG INCOTERM ĐỀU PHẢI ĐƯỢC ĐI KÈM SAU BỞ MỘT
ĐỊA ĐIỂM. ví dụ: FOB Hai Phong, EXW Hanoi. (trong trường hợp địa danh
rộng, ta có thể ghi rơ: EXW Hoai Duc, Hanoi).

Jump to: EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP FAS FOB CFR CIF


EXW (Ex Works) Giao tại xưởng: Người mua sẽ chịu toàn bộ phí tổn và
rủi ro trong việc đưa hàng từ đầu người bán đến điểm cuối cùng. Người
bán có trách nhiệm đặt hàng dưới quyền định đoạt của người mua tại nơi
giao hàng (xưởng, nhà máy, nhà kho). Điều khoản này thể hiện trách
nhiệm tối thiểu của người bán. Điều khoản này được dùng cho tất cả các
h́nh thức vận chuyển

FCA (Free Carrier) Giao cho nhà chuyên chở: Người bán có nghĩa vụ giao
hàng, làm thủ tục xuất khẩu cho đến tận khi giao cho nhà chuyên chở
được chỉ định bới người mua tại điểm hoặc địa điểm đă được chỉ định.
Nếu người mua không chỉ rơ địa điểm giao hàng chính xác, người bán sẽ
chọn trong những điểm hoặc địa điểm nơi mà nhà chuyên chở sẽ nhận
hàng. Khi người bán được yêu cầu hỗ trợ t́m và kư hợp đồng với nhà
chuyên chở, trách nhiệm rủi ro và phí tổn ngươi mua sẽ phải gánh chịu.
Điều khoản này được dùng cho tất cả các h́nh thức vận chuyển

CPT(Carriage Paid To) Trả cước tới: Người bán trả cước vận chuyển đến
đích. Rủi ro về hư hỏng và mất mát hàng hóa sau khi hàng đă được giao
cho người chuyên chở sẽ được chuyển từ người bán sang người mua. Điều
khoản này người bán có trách nhiệm làm thủ tục xuất khẩu. Điều khoản
này cũng được dùng cho tất cả các h́nh thức chuyên chở.

CIP(Carriage & insurance Paid to) Trả cước và bảo hiểm tới: Người bán
có nghĩa vụ giống như điều kiện CPT nhưng có thêm trách nhiệm mua bảo
hiểm cho những rủi ro về hư hại, tổn thất hàng hóa trong suốt quá
tŕnh vận chuyển. Người bán có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu, tuy
nhiên chỉ có trách nhiệm mua bảo hiểm ở mức thấp nhất. Điều khoản này
cho phép sử dụng với tất cả các loại h́nh chuyên chở.

DAT(Delivered At Terminal)Giao tại bến: Là điều kiện mới bổ sung trong
Incoterms 2010. Điều kiện này có thể được sử dụng cho tất cả các loại
h́nh chuyên chở.
Người bán chỉ được coi là đă giao hàng khi hàng hóa được dỡ từ phương
tiện vận tải xuống bến, cảng hoặc địa điểm đích được chỉ định và đặt
dưới sự định đoạt của người mua. “Bến” bao gồm cả cầu tàu, nhà kho,
băi container hay đường bộ, đường sắt hay nhà ga sân bay. Hai bên thỏa
thuận về bến giao và nếu có thể ghi rơ địa điểm trong bến nơi là thời
điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa từ người bán sang người mua. Nếu
như người bán chịu các chi phí vận chuyển từ bến đến một địa điểm khác
th́ các điều khoản DAP hay DDP sẽ được áp dụng.
Trách nhiệm
Người bán có nghĩa vụ đặt hàng đến nơi được ghi trong hợp đồng.
Người bán có nghĩa vụ đảm bảo rằng hợp đồng chuyên chở của họ là cho
hợp hợp đồng mua bán hàng hóa
Người bán có nghĩa vụ làm các thủ tục xuất khẩu
Người mua có nghĩa vụ làm các thủ tục nhập khẩu, thủ tục hải quan và nộp thuế
Nếu hai bên thỏa thuận rằng người bán chịu các phí tổn và rủi ro từ
bến đích đến một địa điểm khác th́ sẽ áp dụng điều khoản DAP

DAP(Delivered At Place)Giao tại địa điểm: Là điều kiện mới bổ sung
trong Incoterms 2010. Điều kiện này có thể được sử dụng cho tất cả các
loại h́nh chuyên chở.
Người bán giao hàng khi hàng hóa đặt dưới quyền định đoạt của người
mua trên phương tiện vận tải đă đến đích và sẵn sàng cho việc dỡ hàng
xuống địa điểm đích. Các bên được khuyến cáo nên xác định càng rơ càng
tốt điểm giao hàng tại khu vực địa điểm đích, bởi vi đó chính là thời
điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa từ người bán sang người mua. Nếu
người bán có nghĩa vụ làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế… điều khoản DDP
sẽ được áp dụng.
Trách nhiệm
Người bán có nghĩa vụ và rủi ro giao hàng đến địa điểm thỏa thuận
Người bán được yêu cầu kư hợp đồng vận chuyển thích hợp với hợp đồng
mua bán hàng hóa
Người bán có nghĩa vụ làm các thủ tục xuất khẩu
Các phí tổn dỡ hàng tại điểm đích, nếu không có thỏa thuận trước,
người bán sẽ không phải gánh chịu
Người mua có nghĩa vụ hỗ trợ cung cấp các giấy tờ cần thiết để làm hải
quan và nộp thuế

DDP(Delivered Duty Paid)Giao đă trả thuế: Người bán có nghĩa vụ giao
hàng đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu, bao gồm việc chịu hết
các phí tổn và rủi ro cho đến khi hàng đến đích, gồm cả các chi phí
thuế và khai hải quan. Điều khoản này không phân biệt h́nh thức vận
chuyển.

FAS(Free Alongside Ship): Người bán được cho là hoàn tất nghĩa vụ giao
hàng khi hàng được đặt cạnh mạn tàu tại cảng giao hàng, từ thời điểm
này người mua sẽ chịu mọi phí tổn về rủi ro về hàng hóa. Người mua
đồng thời có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này chỉ sử
dụng trong vận chuyển đường biển hoặc đường sông

FOB(Free On Board): Người mua chịu mọi phí tổn và rủi ro ngay sau khi
hàng được giao qua lan can tàu tại cảng xuất khẩu. Người mua đồng thời
có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này chỉ áp dụng cho vận
tải đường biển hoặc đường sông.

CFR(Cost and FReight): Người bán chịu các phí tổn và trả cước vận
chuyển đến cảng đích. Thời điểm chuyển giao rủi ro từ người bán sang
người mua là ngay sau khi hàng được giao qua lan can tàu tại cảng
xuất. Người bán có nghĩa vụ làm các thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này
chỉ áp dụng cho vận chuyển đường biển và đường sông.

CIF(Cost, Insurance & Freight): Người bán có nghĩa vụ giống như điều
khoản CFR tuy nhiên người bán có thêm nghĩa vụ mua bảo hiểm rủi ro về
hư hại và tổn thất hàng hóa trong suốt quá tŕnh vận chuyển. Người
bán có nghĩa vụ làm các thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này chỉ áp dụng
cho vận tải đường biển hoặc đường sông.
__________________
Say trong công việc./ Say trong vui chơi./ Say cái cần say.
Trả lời với trích dẫn
Các thành viên dưới đây đã cảm ơn về bài viết hữu ích của longvie:
doanphuong224 (03-10-2014)
  #12  
Cũ 12-12-2011, 10:50
hifigallery hifigallery vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Bài gửi: 1
Cảm ơn v́ bài viết có ích: 0
Bạn đă được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Mặc định

cho ḿnh xin 1 bản với nha
dangflame38@yahooo.com
Trả lời với trích dẫn
  #13  
Cũ 12-13-2011, 07:48
Avatar của thaodang
thaodang thaodang vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gửi: 8
Cảm ơn v́ bài viết có ích: 2
Bạn đă được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Mặc định

cho ḿnh xin một bản nữa nhé.cảm ơn bạn
thao.dangthanh@dewberry.com.vn

Lần sửa cuối bởi thaodang; 12-13-2011 lúc 07:52
Trả lời với trích dẫn
  #14  
Cũ 12-13-2011, 08:59
Avatar của quynh266
quynh266 quynh266 vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 14
Cảm ơn v́ bài viết có ích: 6
Bạn đă được cảm ơn 3 lần trong 1 Bài viết
Mặc định

bạn gửi cho ḿnh một bản nữa nha.ḿnh đang rất cần.thanks bạn nhiều
email :ttquynh1608@gmail.com
__________________
just be you!
Trả lời với trích dẫn
  #15  
Cũ 02-12-2014, 11:19
Bun Bo Bun Bo vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Feb 2014
Đến từ: Q6, HCM
Bài gửi: 1
Cảm ơn v́ bài viết có ích: 0
Bạn đă được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Bun Bo
Mặc định

bạn gửi cho ḿnh xin 1 bản nhé
e mail của ḿnh: thanhhoang.nha@gmail.com
cảm ơn bạn nh́u nhé
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Đánh dấu

Tags
incoterm, incoterm 2010, incoterm2010

Công cụ bài viết T́m trong chủ đề này
T́m trong chủ đề này:

T́m kiếm nâng cao
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài cuối
Biến Google Docs thành ổ cứng lưu trữ dữ liệu quan trọng Admin MS Office 2 04-17-2015 15:54
Thay đổi giá nguyên phụ liệu khác với giá đă đăng kư trên Hợp đồng gia công. vtvtran4000 Hàng XNK theo h́nh thức gia công 0 05-11-2011 12:25
incoterms 2010 quynh266 Các văn bản liên quan đến Xuất nhập khẩu 6 01-24-2011 16:55
Trường hợp thay đổi Cục Hải Quan quản lư do chuyển trụ sở giữa các tỉnh. adonis Các loại h́nh khác 13 07-09-2009 15:37


Múi giờ hiện tại GMT +7. Bây giờ là 17:58.


Sử dụng mă nguồn vBulletin® Phiên bản 3.8.0
© 2007 - 2018 Nhóm phát triển website và thành viên Thutuchaiquan.com.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.